Archiwa kategorii: Uncategorized

Siedem Praw Hermetycznych

„Kiedy uszy ucznia gotowe są słuchać, pojawiają się usta, aby wypełnić je Mądrością”
Kybalion.

I. PRAWO MENTALIZMU
„WSZYSTKO jest UMYSŁEM; Wszechświat jest Mentalny”
II. PRAWO ZGODNOŚCI
„Tak jak na górze, tak i na dole; tak jak na dole, tak i na górze”
III. PRAWO WIBRACJI
„Nic nie spoczywa; wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje”
IV. PRAWO BIEGUNOWOŚCI
„Wszystko jest podwójne; wszystko ma swoje bieguny; wszystko tworzy parę ze swoim przeciwieństwem; podobne i niepodobne są tym samym; przeciwieństwa są identyczne w swojej naturze, lecz różne w stopniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić”
V. PRAWO RYTMU
„Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy; wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają; ruch wahadła manifestuje się we wszystkim; miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo; rytm się kompensuje”
VI. PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU
„Każda przyczyna ma swój skutek; każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieję się według Prawa; przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa; istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu”
VII. PRAWO RODZAJU
„Rodzaj jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i żeńskie pierwiastki; rodzaj manifestuje się na wszystkich płaszczyznach”

Źródło: Kybalion